0

ჩაწყობილია

უნიკალური ხერხი, რომლითაც შენი საყვარელი გუნდის წაგებას ამართლებ

- ჩაწყობილია, თორე უეჭველი იგებდნენ