1

მანდ არ გამითავო

როდესაც მანდილოსანს არ უნდა, რომ დაფეხმძიმდეს და პარტნიორს სთხოვს გარეთ გათავებას.

- მანდ არ გამითავო, სახეზე მომასხი.
- ......ვერ მოვასწარი, ადრე გეთქვა.