0

პროჭნიკაპა

ეწოდება ადამიანების გარკვეულ ნაწილს რომლებსაც ორი პროჭი აქვთ.. ამ ორიდან ერთ-ერთი წარმოდგენილია ნიკაპის მიდამოებში კანის შეჭყლეტილი ნაწილის სახით.

-ზედმეტსახელი გაქვთ?
-დიახ, ნიკაპი პროჭს მიგავს ამიტომ პროჭნიკაპას მეძახიან..