0

წყალს გისხამდნენ?

ფრაზა მიმართულია უკიდეგანოდ მაღალი პიროვნებისაკენ, რომელიც ფაქტიურად ტროპოსფეროში ცხოვრობს და მოღვაწეობს..

რამხელა გაზრდილხარ რაიყო წყალს გისხამდნენ?