0

რა კარგი კაბაა

ფრაზა რომელიც გამოიყენება მაშინ როვა ბევრი რაღაც იყიდე და პირდაპირ ვეღარ ამბობ რომ ესეც გინდა

ფრაზა რომელიც გამოიყენება მაშინ როვა ბევრი რაღაც იყიდე და პირდაპირ ვეღარ ამბობ რომ ესეც გინდა