0

ჩაწვა

სიტყვა გამოიყენება ნაპასის დარტყმის შემდეგ ბოლის გამოშვების მომენტში თუ ყლე ფილტვები გაქვს ზედმეტი ამოქაჩე და ყელი ჩაგეწვა

ნაპასის დარტყმის შემდეგ
- ჩაწვა მაგრაად