0

სათითე არ გაქვთ?

ამ ფრაზას იყენებს თესლი ტიპი რომელსაც ბოთლში მოწევა არ აკმაყოფილებს და ბულბულატორში მოწევა უნდა

- მოდი მაქ კალკა და ბოთლში მოვწიოთ შეჩემა
- ვაფშე სათითე არგაქვთ?
ეე არადა ბულბუში მაგრად გაასწორებდა