შაურმას გადაიყლისძიბდა კაცი - განმარტებები - ბიძერი