0

ფერების ფესტივალი

გარეთ ჩასაცმელად უვარგისი მაგრამ გადასაგდებად დასანანი ტანსაცმლის ექსპლუატაციის აპრობირებული მეთოდი. დამატებით მოტივაციას წარმოადგენს გაფერადების შემდეგ ფოტოს გადაღება ისეთი სახით თითქოს მაგრად ერთობი.

- გოგო ქოლორფესტზე არ წავიდეთ?
- ჰო წამო იმ თეთრ ზედას ჩავიცვამ მაინც აღარ ვარგა