0

გვიქეიფია

სიტყვა აღნიშნავს ადამიანის ეკონომიკურ მდგომარეობას..

-ფული რამდენი გაქ?
-1.20
-ვააა გვიქეიფია