0

არამიშავრა

“არა მიშავს,ვარ რა“-ს შემოკლებული ვარიანტი, რომელსაც გამოიყენებენ სოფლებსა თუ ქალაქებში

რავი არამიშავრა