0

სისხლის საერთო მაინც გავაკეთოთ

იყენებს ყველა ექიმი , ნებისმიერი პაციენტის მიმართ , ნებისმიერ სიტუაციაში, საჭიროების და მიუხედავად!

- ექიმო რაღაც ეს დღეები მუცელი მტკივა
- ოოო მაგისთვის წამლებს გამოგიწერთ , მაგრამ მოდი სისხლის საერთ მაინც გავიკეთოთ.