0

გაწყდომა

დალევის უმაღლესი ფორმა, რომელიც ითვალისწინებს დალევას ბოლომდე.

მაგ: -დღეს დაბადებისდღეზე მივდივარ.
- რას შვები წყდები?
-ვწყდები