0

გააჯმევინე / გააჯმეინე

სიტყვა "გააჯმევინე" ან "გააჯმეინე" მოდის 20 - საუკუნის პირველი ნახევრიდან ეს სიტყვა იყოფა ორ კატეგორიად.
მოხსენებულ სიტყვას ხშირ შემთხვევაში იყენებენ როდესაც მეორე პირსა და მესამე პირს შორის საუბარი თქვენთვის გაურკვეველი ან მიუღებელია პირველი პირისთვის რა დროსაც შენ უკვე იყენებ მაგიურ სიტყვას "გაჯმას" და "ჩერეზ" მეორე პირიდან მესამე პირს აჯმევინებ...
ხოლო რაც შეეხება სიტყვა "გააჯმეინე"-ს ეს უფრო დამამცირებელია მაგას ისევ გააჯვა ის ჯობია !

აუ ეგ ხო სულ წუწუნებს გააჯმევინე რა !