0

დილიხორი

სულიერის ან უსულო საგნის მიმართ დიდი ინტერესისა და სურვილის გამოჩენა.

აუ ბიჭო აი ის გოგოა...
მაგის დილიხორი მაქ.