0

მაგ აპარატი ჭამს

გამოცდილმა მოთამაშემ ურჩია აპარატთან ახალ მისულ პიროვნებას რომ კონკტეტულ აპარატს არ ეთამაშოს! რადგან წარსულში მოხსენებულმა აპარატმა დიდი რაოდენობით თანხა წააგებინა

ჭამს ძმა ეგ არ ეთამაშო 100 ლარი ფული შეჭამა მაგის დედამოვტყან