0

ტურის ხმა გეიგე ?!

კითხვა რომელსაც უსვამს ბიძა კაცი ყმაწვილ კაცს, რომელიც პირველად იყო ქალებში.

- გუშინ ქალებში იყავი ბიძი?
- კი ვიყავი!
- მერე რაფერი იყო, ტურის ხმა გეიგე?