0

დედატრაკშინაბრუსლავები

გამოიყენება ან უკიდურესი აღშფოთების ანდაც ვიღაცის მიმართ შეურაცხმყოფელი მოხსენიების მიზნით. წარმომთქმელი გარდა იმისა რომ ცნობს ბრუს ლის პიროვნებასა და შემოქმედებას ასევე ქვეცნობიერად აღაირებს თავის ნეგატიურ დამოკიდებულებას ანალური სექსისადმი

ეს დედატრაკშინაბრუსლავები, ვიტალა რომ არ წამოგეყვანა დღეს, ისე არ შეგეძლო?

ანდაც

ეს დედატრაკშინაბრუსლავები ვიტალა რომ არ წამოგეყვანა დღეს, ისე არ შეგეძლო?

0

დედატრაკშინაბრუსლავები

გამოიყენება ან უკიდურესი აღშფოთების ანდაც ვიღაცის მიმართ შეურაცხმყოფელი მოხსენიების მიზნით. წარმომთქმელი გარდა იმისა რომ ცნობს ბრუს ლის პიროვნებასა და შემოქმედებას ასევე ქვეცნობიერად აღაირებს თავის ნეგატიურ დამოკიდებულებას ანალური სექსისადმი

"ეს დედატრაკშინაბრუსლავები, ვიტალა რომ არ წამოგეყვანა დღეს, ისე არ შეგეძლო?"

ანდაც

"ეს დედატრაკშინაბრუსლავები ვიტალა რომ არ წამოგეყვანა დღეს, ისე არ შეგეძლო?"