0

ბოზანკალი

სიტყვა - მეძავის მოფერებითი ვერსია. ხშირად გამოიყენება ზედსართავ სახელ, პატარა-სთან ერთად.

- ხელფასამდე მასესხე ათი ლარი პაბრაცკი
- აუ არ მაქ ბოზიშვილი ვიყო
- პატარა ბოზანკალი ხარ იმენა