2

იობარი

პიროვნება რომელიც წინადხსენებულ პიროვნებას ჟიმავს.
ასევე: ხშირ შემთხვევაში გაჟიმული "იობარისგან" რაიმე სარგებელს ნახულობს (არა პირდაპირ მატერიალურს).

"ნინჩოს გავუტყანით რო იობარი ყავს თურმე"
"ნინჩო გაეძრო ადმინისტრაციაში, უეჭველი ვიღაც იობარი ყავს"