0

შტიმავი

სექსის ერთ-ერთი ფორმა, რომლის მიმდინარეობისას დომინანტი არის აუცილებლად მამაკაცი, ხოლო მეწყვილე (არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ქალი, კაცი, ირემი, შეყვარებულის კატა თუ ფუღურო) მთელი არსით დაქვემდებარებულია დომინანტზე და ყველაფრის უფლებას აძლევს, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ამის სურვილი.

- რა უქენი ჩემ კატას?
- მოვშტიმე!