0

წინიდან მოაწექი

სიტყვათა უნიკალური წყობა, რომელსაც გააჩნია შელოცვის მსგავსი ძალა, გამოგიყვანოთ ნებისმიერი მდგომარეობიდან. თუმცაღა შელოცვა ძალადაკარგულად ჩაითვლება თუ ადგილი ექნება "აბეზალოვკას".

-საწყალს კისერი მოსტყდა
-არაუშავს, წინიდან მოაწექით