1

აგნოსტიკი

„აგნოსტიკოსის“ უმართებულო ფორმა;

აგნოსტიკოსი: ათეისტი ყვერების გარეშე.

— შენ რა, ათეისტი ხარ?!
— არა, იცი... აგნოსტიკოსი...