ღიპიანი ბიძაკაცი - განმარტებები - ბიძერი
0

ღიპიანი ბიძაკაცი

საქართველოში 35 წელს გადაცილებული
მამაკაცების ყველაზე გავრცელებული ტიპი

ეგ ვინაა?
ღიპიანი ბიძაკაცია