0

უშაბათო კვირა

დღე რომელიც არასდროს დადგება. ძირითადად ამ დღეს გეგმავენ ისეთ საქმეებს რომლებსაც გაკეთება არ უწერიათ.

-როდის გამოივლი ჩემკენ?
-უშაბათო კვირაში