0

ახალში შევიდეთ

ფრაზა რომელსაც ხშირად ხმარობენ მეგობრები ავტობუსის გაჩერებაზე, როდესაც ორი ავტობუსი ერთმანეთს მოჰყვება და პირველი ძველია

გაჩე ახალში შევიდეთ