0

ჩემს მეზობელსაც ეგრე ჭირდა და ...

ძირითადად გამოიყენება მდარე შემთხვევებზე, დასაშინებლად ან გადაუდებელი ოპერაციით დაშინების შემთხვევაში. ვინ არის ზოგადად ეს მეზობელი დაუდგენელია.

- ბიჭო გუშინ წავიქეცი და ფეხი ვიტკინე
- ჩემს მეზობელსაც ეგრე ჭირდა და მერე ფეხი მოაჭრეს