0

ტყავდები?

როცა ინდივიდი მეგობარი სააბაზანოში შედის და უგზოუკვლოდ დიდხანს იბანს

.