0

კი აქ ვცხოვრობ რა

მომენტი როდესაც კითხვა ვერ გაიგე ან შენთვის არასასურველია

ცოლი როდის მოგყავს?
- კი აქ ვცხოვრობ რა