0

დამასკდი ბზრიალით

იხმარება მაშინ, როდესაც ძმაკაცი რაღაცაზე წამოგაგებს

- ბიჭო შავიჯბუქნია?
- ჰა?
-აგერ აა!
- აუ დამასკდი ბზრიალით