0

დაგიდედისპროჭებ

იხმარება ონლაინ გარჩევაში, როდესაც ერთი მეორეს კლავიატურიდან ებლატავება

-მისამართი მომეცი უნდა დაგიდედისპროჭო