0

მომჭერი

ადამიანი, რომელსაც ფული ენანება

-აუ მიდი ლუდი დავითრით რა
- რა ლუდი შეჩემა 10 ლარიმაქ
- რაიყო უჭერ?