0

მიჯმა

როდესაც ერთმა ადამიანმა გარჩევაში მეორე დაამცირა

-ნახე რა მივაჟვი?