0

არჩევნები 2018

დილება, როდესაც ხალხი არჩევანს აკეთებს მზესა და უფრო მზეს შორის, მაგრამ ხშირად ისიც არ ვიცით რომელი უფრო მზეა

-იყავი არჩევნებზე?
- კი და საქართველოს უღრუბლო ზეცას მივეცი ხმა