0

ხორთუმი

მდედრობითი სქესის წარმომადგენლის ბუნებრივი ან არაბუნებრივი
არაადამიანური ზომის ტუჩი.
მისი წარმოშობის მიზეზი დაუდგენელია.
მიზანი კი ყველასთვის ცნობილია.

-ბიჭო შეხედე იმას რაკაი ხორთუმიაქ
-ეუუჰჰჰჰჰ.
წარმომიდგენია რა შეუძლია