0

ხვალ ჩაგირიცხავ

მეგობრის პოლიტიკური დაპირება რომელიც პირად სარგებელზეა გათვლილი და არასდროს შესრულდება

10 ლარი გადმომირცხე და ხვალ ჩაგირცხავ უეჭველი