0

თვითმტყვნელობა

ეს აბსოლუტურად ფალოსოფიური საკითხია. მკაფიო ფერებშია დახატული ვაგინალური კრიზისის შესაბამისი ნახატი.

-ზაზები გააძრე ნაშაა.
-ტყნაურის პონტი იქნება?
-დღეს ცუგა უნდა დავასველო.