0

კირუხი

სიტყვა კირუხი არის სიტყვა თარსის უხეში ფორმა.

რა ქენი მოიგე? ვერა კირუხში ვარ ვაგებ 2 დღეა.