0

ესკავატორი

პოლიფუნქციური ნაგებობა სადაც იქმნება ოჯახები..რიგ შემთხვევაში ასრულებს საძინებლის როლს ახალგაზრდა წყვილისთვის

ადგილი სადაც მდიდარო და ღარიბი თანასწორია