0

შავი სია

სიტყვათშეთანხმება, რომელიც საქართველოში აღარ არსებობს

-შეჩემა ისევ შავ სიაში ხარ?
-არა, გადაიხადენ