0

გარდატეხის ასაკი

ყველაზე უსუსური ასაკი ადამიანის ცხოვრებაში,რომელსაც ყველაფერი ცუდი ბრალდება.

-ჩემი ბიჭი კუტუს წელავს
-გარდატეხის ასაკის ბრალია.

-კიბო მაქვს
-გარდატეხის ასაკის ბრალია