0

ყავაწრუპია

სიტყვის ეტიმოლოგია ქუთაისიდან მოდის და ყავის მოყვარულ თბილისელ ახალგაზრდა გოგონაზე ირონიულად მიანიშნებს.

ბიჯო ეგი ყავაწრუპია მეიყვანა ცოლად