0

ები მეიცა

ამ წინადადებას ძირითადად ქითაისში გამოიყენებენ,რაც ნიშნავს - მოიცადე

ები მეიცა და მერე წავიდეთ