0

შმაშუნი

როდესაც რაიმე გრძელვადიანი დამღლელი პროცესის შედეგად ღონემიხდილი დაიკიდებ პროცესს და დაიწყებ ლაპარაკს ვინმე შენნაირ ღონემიხდილთან ერთად, უმეტესწილად გაკვეთილზე, ლექციაზე, სამსახურში...

ყველანი მისმენთ? ნუ აშმაშუნდით!