0

დარქი

რიგითი "ემო" ბავშვი, რომელიც შავი ტანსაცმლის გარდა არაფერს კადრულობს და გამუდმებით სუიციდზე ფიქრობს. ასევე გვხვდება დარქის იშვიათი სახეობები:
1. ქართველი გოთები
2. ქართველი ემოები
3. ქართველი ძალით "მეტალჰედი" პაპსა ხალხი რომელიც ტრენდის გამო ხელებს ისერავენ
4. ნაღები საზოგადოება რომელიც მეტალიკას მაიკით დადიან და "ნოთინგ ელს მეთერსის" გარდა არაფერი იციან
მაგრამ არსებობენ ნამდვილი დარქები რომლებიც კომეტენტურები არიან ამ საკითხში.

-გუშინ მეტალიკას ახალი სიმღერა აღმოვაჩინე "მასტერ ოფ პაპიტს".
-წამო სმარტში წავიდეთ ლუდზე ვიპახაოთ მერე მორგში ჩავიდეთ ხელები დავისეროთ, კატები გავატყაოთ, ორგია მოვაწყოთ და მოვუსმინოთ.