0

მაიტყვნები

მუქარის ერთ-ერთი სახე, პირის მიმართ (განურჩევლად სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური შეხედულებისა) მისი გაფრთხილების მიზნით.

-ტრაკი დააყენე თორე მაიტყვნები
ანდა
-ჩემ დაიკოს შეეშვი თორე მაიტყვნები