0

სოლუცია

გადაჭრა ან გადაწყვეტა, მაგალითად საკითხის, ან პრობლემის. იხ. ინგლ. solution. ხშირად იხმარება პროგრესული დასავლური განათლების, ან მისი ექვივალენტის წარმოსაჩენად, რაც გარკვეულ სუბკულტურებში სექსის განხორციელების აუცილებელი წინაპირობაა.

- და საერთოდ, მე ვთვლი, რომ ამ პრობლემის სოლუცია სომუათ სენსიტიური ქეისია და კრეატიული ინსპირაციის გარეშე ამაზე ფიქრიც კი ნონსენსია, რაა

- კაი ხო, მოდი.