0

ფემინიზმი

საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოძრაობა, რომლის მიზანია ქალთა უფლებების აღიარება და მათი გათანასწორება მამაკაცებთან ცხოვრების ყველა სფეროში, იქნება ეს სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული თუ სხვა.
ფემინიზმი მოიცავს სოციოლოგიურ თეორიებს, პოლიტიკურ და ფილოსოფიურ მოძრაობებს, რომლებიც ეხება ქალთა მდგომარეობას სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონტექსტში.

ფუჩუს თავისუფლება

1

ფემინიზმი

ფემინიზმი ლათინური სიტყვაა და ქართულად, კაცთოძულე, აორკებულ ლესბოსელ ქალს ნიშნავს

თუმცა ზოგიერთი ფემინისტი უტოპიურად ფიქრობს და ჰგონია, რომ ბაბუცას გზას მისდევს