0

ხომ არ გაგექცა?

რიტორიკული შეკითხვა რომელიც პიროვნებას მიუთითებს, რომ საუბრის დროს შეცდომაში შედის და ვერ ხვდება რომ შენც გაბოლებს.

-გუშინ ვანოსთან მაგარი ნაშობა გაიჩითა ბოლოს შენი შეყვარებულიც ამოვიდა.
- ხომ არ გაგექცა?