0

დალნები ჩააქრე

აღნიშნული სიტყვები გამოიყენება პიროვნების მიმართ რომელიც აღელვებულია და ბევრს ლაპარაკობს, ამ სიტყვების მეშვეობით ხვდება რომ უნდა დაწყნარდეს და გაჩუმდეს.

-ბედი მაგის რომ ეგ არ მაკადრა თორე გადავიმტვრევდი მუხლზე ეგ თუარ დამეხვრიტა მე მაგის...

-დალნეები ჩააქრე